Project Description

فیوز یک قطعه یا وسیله‌ای حفاظتی است که در مدارهای الکتریکی و الکترونیکی کاربرد دارد و آن‌ها را در برابر افزایش غیرمجاز جریان الکتریکی محافظت می‌کند. اگر جریانی بیش از جریان نامی از فیوز بگذرد و یا اتصال کوتاهی در مدار بوجود آید واکنش فیوز، قطع جریان الکتریکی خواهد
بود تا به دیگر قسمت ها و قطعات مدار آسیب وارد نشود.

مزیت دیگر کلید مینیاتوری این است که هنگام بروز مشکل در مدار می توان به سرعت و با کمترین زمان مشخص کرد در کدام ناحیه از مدار الکتریکی خطا رخ داده و مشکل ایجاد شده است، اما در مورد فیوز در همین شرایط باید فیوز کنترل شود و مدار به طور کلی بررسی گردد.

مزیت دیگر کلید مینیاتوری این است که بعد از رفع خطا و مشکل مدار، نیاز به تعویض ندارد و فقط کافی است آن را در وضعیت روشن ( ON ) قرار داد تا جریان الکتریکی برقرار گردد.