Project Description

کلید های اتوماتیک می ‌توانند مجدداً ( به ‌طور خودکار یا دستی ) وارد مدار شوند که در سایز های مختلفی ساخته می‌ شوند و می‌ توانند از یک کلید کوچک در یک منزل تا یک کلید بزرگ که برای محافظت مدارهای ولتاژ بالا و تغذیه یک شهر به کار می ‌روند متفاوت باشند.

کلید های اتوماتیک ویژگی های مشترکی برای عملکرد خود دارند البته جزئیات کار آن‌ ها به ولتاژ کار ، میزان جریان و نوع آن‌ ها وابسته‌ است.

یک کلید اتوماتیک باید بتواند بروز خطا را در مدار تشخیص دهد ؛ در کلید اتوماتیک ولتاژ پایین این کار به وسیله قسمتی که در محفظه کلید قرار دارد انجام می ‌شود اما در کلید اتوماتیک های ولتاژ بالا تجهیزات جداگانه ‌ای برای تشخیص انواع خطاهای شبکه در نظر گرفته شده ‌است.

زمانی که یک خطا تشخیص داده می‌شود کنتاکت‌ های داخل کلید اتوماتیک باید باز شوند تا مدار را متوقف کنند.

در برخی از کلید های اتوماتیک از انرژی مکانیکی ذخیره شده در داخل کلید برای جدا کردن کنتاکت‌ ها استفاده می‌شود و همچنین ممکن است مقداری از انرژی مورد نیاز از خود جریان خطا دریافت شود.

زمانی که جریان متوقف می‌ شود ، یک قوس الکتریکی به وجود می‌ آید این قوس باید در یک فرایند کنترل شده متوقف ، سرد و خاموش شود تا فاصله بین کنتاکت‌ ها از برقراری دوباره جریان جلوگیری کند ، در نهایت زمانی که خطا برطرف می ‌شود کنتاکت ‌ها دوباره باید وصل شوند تا مدار به حالت اول خود بازگردد.